Rolf Jørn Karlsen

Denne siden viser opplysninger om Rolf Jørn Karlsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Jørn Karlsen
NSD id-nummer: 18866
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Saksbehandler 1989
1990 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Saksbehandler 1989
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1991
1991 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1989
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1991
1992 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1989
1992 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1992
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Sekretær 1991 1993
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 806 Sekretær 1989
1993 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Sekretær 1992
1994 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Sekretær 1992
1995 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Sekretær 1995
1995 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Sekretær 1992
1996 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Sekretær 1995
1997 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Sekretær 1995