Svein Kårhus

Denne siden viser opplysninger om Svein Kårhus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Kårhus
NSD id-nummer: 18890
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1987
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1988
1988 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1987
1989 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1988
1989 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1987
1990 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1988
1991 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1988
1992 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1988