Øystein Opdal

Denne siden viser opplysninger om Øystein Opdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øystein Opdal
NSD id-nummer: 189
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1979
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1976 1980
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1978
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1979
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1978
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1978
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1978
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1978
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1978
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1987
1989 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1987
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1987 1990
1991 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1987 1991
1992 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1987 1992