Bjørg Klynderud

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Klynderud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Klynderud
NSD id-nummer: 18926
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstesekretær 1989
1990 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstesekretær 1989
1991 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstesekretær 1989
1992 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstesekretær 1989