Berit Knudsen

Denne siden viser opplysninger om Berit Knudsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Knudsen
NSD id-nummer: 18930
Fødselsår: 1968
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Leder 1989
1990 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Leder 1989
1990 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Leder 1990
1991 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Leder 1990
1992 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Leder 1990
1993 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Leder 1990