Jens C. Koch

Denne siden viser opplysninger om Jens C. Koch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens C. Koch
NSD id-nummer: 18941
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 0 Sorenskriver 1988
1989 Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 0 Sorenskriver 1988
1990 Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 903 Sorenskriver 1988 1990
1990 Det særskilte etterforskningsorgan - Agder Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 903 Sorenskriver 1987
1991 Det særskilte etterforskningsorgan - Agder Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 903 Sorenskriver 1987
1992 Det særskilte etterforskningsorgan - Agder Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 903 Sorenskriver 1987
1996 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Rådgiver 1996
1997 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Rådgiver 1996