Arne Kokkvoll

Denne siden viser opplysninger om Arne Kokkvoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Kokkvoll
NSD id-nummer: 18942
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1640 Ordfører 1988
1989 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1640 Ordfører 1988 1989
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1640 Ordfører 1988 1992
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1640 Historiker 1988 1996