Inger Johanne Korsnes

Denne siden viser opplysninger om Inger Johanne Korsnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Johanne Korsnes
NSD id-nummer: 18958
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 220 Konsulent 1989
1990 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Førstekonsulent 1990
1990 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1990 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1989
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1990 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1991 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Førstekonsulent 1990
1991 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1991
1991 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1991 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1989
1991 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1991 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1992 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990 1992
1992 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1992
1992 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1991
1992 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1992 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1989
1992 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1992 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1993 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1992
1993 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1991
1993 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1993 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1989 1993
1993 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1993 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1994 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1994
1994 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1992
1994 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990 1994
1994 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1994 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1990
1994 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1993 1994
1995 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1994
1995 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1992
1995 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1990
1995 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1990