Arnt Krane

Denne siden viser opplysninger om Arnt Krane fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnt Krane
NSD id-nummer: 18967
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Banksjef 1987
1988 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Banksjef 1987
1989 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Banksjef 1987
1990 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Banksjef 1987
1991 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Banksjef 1987 1991