Marit Norunn Kristensen

Denne siden viser opplysninger om Marit Norunn Kristensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Norunn Kristensen
NSD id-nummer: 18974
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988
1989 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988 1990
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988
1991 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988 1991
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988
1992 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1988 1992