Villa Kulild

Denne siden viser opplysninger om Villa Kulild fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Villa Kulild
NSD id-nummer: 19013
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1988
1989 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1989 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1990 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1990 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1991 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1991 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1992 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1993 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1994 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1994 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1994
1995 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990