Inger Koppernæs

Denne siden viser opplysninger om Inger Koppernæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Koppernæs
NSD id-nummer: 1905
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1504 Direktør 1976 1980
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 1504 Direktør 1977 1981
1980 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Direktør 1977 1980
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Direktør 1980
1980 Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Direktør 1980 1980
1981 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Samferdselsminister 1981 1981
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 1504 Direktør 1977 1981
1983 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Samferdselsminist 1981
1983 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Stortingsrepresentant 1983
1984 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Stortingsrepresentant 1983
1985 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Direktør 1983
1985 Komite for norsk rompolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Direktør 1985
1986 Komite for norsk rompolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Direktør 1985