Inge Lise Langfeldt

Denne siden viser opplysninger om Inge Lise Langfeldt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inge Lise Langfeldt
NSD id-nummer: 19076
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmklipper 1989
1990 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmklipper 1989