Tor B. Næss

Denne siden viser opplysninger om Tor B. Næss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor B. Næss
NSD id-nummer: 191
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1978
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1978
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1984
1988 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1984
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1984
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1984
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989 1991
1991 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1984
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1989 1992
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1984 1992
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1993 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1994 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1995 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1996 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992