Merete Larsmon

Denne siden viser opplysninger om Merete Larsmon fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Merete Larsmon
NSD id-nummer: 19110
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1987
1987 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1987
1988 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1987
1988 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1987
1989 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1987
1989 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1988
1990 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1987
1990 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1988
1991 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1987
1991 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1988
1992 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1992
1992 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1988 1992
1993 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1992
1995 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1430 Fylkesskogmeste 1995
1996 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1430 Fylkesskogmeste 1995
1996 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1992
1997 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1430 Fylkesskogmeste 1995
1997 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Fylkesskogmeste 1992