Kristian Lein

Denne siden viser opplysninger om Kristian Lein fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian Lein
NSD id-nummer: 19132
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1989
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1989 1990
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1990 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1989 1990
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990 1993