Sigmund Lieberg

Denne siden viser opplysninger om Sigmund Lieberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigmund Lieberg
NSD id-nummer: 19160
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Direktør 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Direktør 1988
1989 Utvalg til vurdering av Krigsskoleordningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 124 Direktør 1989
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Direktør 1988 1990
1990 Utvalg til vurdering av Krigsskoleordningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 124 Direktør 1989
1992 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 124 Direktør 1992
1993 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 124 Direktør 1992
1994 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 124 Direktør 1992 1994