John Lilleborge

Denne siden viser opplysninger om John Lilleborge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Lilleborge
NSD id-nummer: 19169
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1985
1986 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1985 1986
1987 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer 301 Førstekonsulent 1987
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer 301 Førstekonsulent 1987
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer 301 Prosjektleder 1987 1989
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer 301 Prosjektleder 1987 1990