Torill Scharnin Lund

Denne siden viser opplysninger om Torill Scharnin Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torill Scharnin Lund
NSD id-nummer: 19224
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Lærer 1988
1989 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Lærer 1988
1990 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Lærer 1988
1991 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Lærer 1988
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Lærer 1993
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Lærer 1993
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Lærer 1993
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Studierektor 1993
1996 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 806 Studierektor 1996
1997 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 806 Studierektor 1996