Per Olaf Lundteigen

Denne siden viser opplysninger om Per Olaf Lundteigen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Olaf Lundteigen
NSD id-nummer: 19237
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Gardbruker 1987
1987 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Gardbruker 1987
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Gardbruker 1987
1988 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Gardbruker 1987
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 624 Gardbruker 1987
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Gardbruker 1987
1990 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 624 Gardbruker 1987
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Gardbruker 1987
1991 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 624 Gardbruker 1987
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Gardbruker 1987 1992