Jon Anders Markussen

Denne siden viser opplysninger om Jon Anders Markussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Anders Markussen
NSD id-nummer: 19293
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Statens naturvernråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 104 Førstekonsulent 1989
1990 Statens naturvernråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 104 Førstekonsulent 1989