Åse Aulie Michelet

Denne siden viser opplysninger om Åse Aulie Michelet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Aulie Michelet
NSD id-nummer: 19330
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1989
1990 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1989