Tove Midtsundstad

Denne siden viser opplysninger om Tove Midtsundstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Midtsundstad
NSD id-nummer: 19341
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 426 Konsulent 1988
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 426 Konsulent 1988
1989 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1988
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1988
1990 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990