Inger Kirsten Moen

Denne siden viser opplysninger om Inger Kirsten Moen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Kirsten Moen
NSD id-nummer: 19371
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1988
1990 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1988
1991 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1988
1992 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1988