Jan Steinar Moen

Denne siden viser opplysninger om Jan Steinar Moen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Steinar Moen
NSD id-nummer: 19372
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Blomsterdekorat 1985
1988 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Blomsterdekorat 1985
1989 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Blomsterdekorat 1985
1990 Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Blomsterhandler 1990
1991 Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Blomsterhandler 1990
1992 Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Blomsterhandler 1990
1993 Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Blomsterhandler 1990
1994 Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Blomsterhandler 1990
1995 Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Blomsterhandler 1990 1995