Ranveig Mork

Denne siden viser opplysninger om Ranveig Mork fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ranveig Mork
NSD id-nummer: 19393
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Adm.Sekretær 1984
1987 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Administrasjons 1984
1988 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Administrasjons 1984
1989 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Administrasjons 1984
1989 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Administrasjons 1989
1990 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Administrasjons 1984
1990 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Administrasjons 1989
1991 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Administrasjons 1984 1991
1991 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Administrasjons 1989
1992 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Administrasjons 1989 1992