Cornelia Vikan

Denne siden viser opplysninger om Cornelia Vikan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cornelia Vikan
NSD id-nummer: 1941
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1714 Adjunkt 1976 1980
1982 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Adjunkt 1982 1982
1983 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Adjunkt 1982
1984 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Adjunkt 1982
1985 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Adjunkt 1982