Oddrun Natvig

Denne siden viser opplysninger om Oddrun Natvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddrun Natvig
NSD id-nummer: 19448
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Lærer 1989
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Lærer 1989
1991 Styret for Øvsttun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Spesialpedagog 1991
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Lærer 1989
1992 Styret for Øvsttun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Spesialpedagog 1991
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Lærer 1989