Kolbjørn Almlid

Denne siden viser opplysninger om Kolbjørn Almlid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kolbjørn Almlid
NSD id-nummer: 1949
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1724 Lærer
1981 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1724 Lærer
1988 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1724 Undervisningsin 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1724 Undervisningsin 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1724 Undervisningsin 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1724 Undervisningsin 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1724 Undervisningsin 1988 1992
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1724 Fylkesordfører 1995
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1724 Fylkesordfører 1995
1997 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1724 Gruppeleder 1995
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1724 Gruppeleder 1995