Tore Nordvik

Denne siden viser opplysninger om Tore Nordvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Nordvik
NSD id-nummer: 19528
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Musiker 1988
1988 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Musiker 1988
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Musiker 1988
1989 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Musiker 1988
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1988
1990 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1988
1990 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1990
1990 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1989
1991 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1988
1991 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1990
1991 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1989
1992 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1990
1993 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1990
1994 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1990 1994