Bernt Nyhagen

Denne siden viser opplysninger om Bernt Nyhagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernt Nyhagen
NSD id-nummer: 19549
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lovrådgiver 1989
1990 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lovrådgiver 1989
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lovrådgiver 1990
1991 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lovrådgiver 1989
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lovrådgiver 1990
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1990
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1990
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1990
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1990
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1990
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1990