Erling Charles Olsen

Denne siden viser opplysninger om Erling Charles Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Charles Olsen
NSD id-nummer: 19586
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 135 Fylkesskolesjef 1988
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 135 Fylkesskolesjef 1988
1989 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 135 Fylkesskolesjef 1988
1989 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 135 Fylkesskolesjef 1988
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 135 Fylkesskolesjef 1988