Ingunn Olsen

Denne siden viser opplysninger om Ingunn Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingunn Olsen
NSD id-nummer: 19592
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1988
1989 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1988
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1989
1990 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1988
1990 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1989
1991 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1988
1991 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1989 1991
1994 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1994
1994 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Saksbehandler 1988 1994
1995 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1994
1997 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Saksbehandler 1988 1997