Anne Marie Opheim

Denne siden viser opplysninger om Anne Marie Opheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Marie Opheim
NSD id-nummer: 19620
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988
1989 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988 1989
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988 1990
1991 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988 1992
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988 1992
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialridgiver 1988 1993
1995 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994