Marit W. Oppedal

Denne siden viser opplysninger om Marit W. Oppedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit W. Oppedal
NSD id-nummer: 19623
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1988 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1989 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1990
1991 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1990
1992 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1990
1993 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1990