John Ornæs

Denne siden viser opplysninger om John Ornæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Ornæs
NSD id-nummer: 19628
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1739 Gruvesjef 1985
1988 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1739 Gruvesjef 1985
1989 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1739 Gruvesjef 1985
1990 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1739 Gruvesjef 1985