Else-Marie Ovesen

Denne siden viser opplysninger om Else-Marie Ovesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else-Marie Ovesen
NSD id-nummer: 19648
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1219 Disponent 1988
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1219 Disponent 1988
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1219 Disponent 1988
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1219 Disponent 1988