Nina Ovesen

Denne siden viser opplysninger om Nina Ovesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Ovesen
NSD id-nummer: 19649
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1554 Student 1989
1990 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1554 Student 1989