Elisabeth Piene

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Piene fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Piene
NSD id-nummer: 19700
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1989
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1989