Hans-Peter Røder

Denne siden viser opplysninger om Hans-Peter Røder fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans-Peter Røder
NSD id-nummer: 19711
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Forsvarets kartnemnd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1990
1990 Forsvarets kartnemnd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1990
1991 Forsvarets kartnemnd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1990
1992 Forsvarets kartnemnd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1992 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Oberst Ii 1993
1993 Forsvarets kartnemnd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1993 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Oberst Ii 1993
1994 Forsvarets kartnemnd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1994 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Oberst Ii 1993
1995 Forsvarets kartnemnd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1995 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1996 Forsvarets kartnemnd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989
1996 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Oberst Ii 1989