Hans Nordahl-Jensen

Denne siden viser opplysninger om Hans Nordahl-Jensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Nordahl-Jensen
NSD id-nummer: 1973
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Sekretær 1980 1980
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1804 Distriktssekretær 1978
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 11. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Sekretær 1981 1981
1981 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1804 Distriktssekretær 1978
1983 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1804 Sekretær 1971 1983
1984 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1804 Sekretær 1984
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 11. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Sekretær 1977 1985
1985 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1804 Sekretær 1984
1986 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1804 Distriktssekretær 1984
1987 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1804 Distriktssekret 1984
1988 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1804 Distriktssekret 1984