Sven Smaaland

Denne siden viser opplysninger om Sven Smaaland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sven Smaaland
NSD id-nummer: 198
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978
1980 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1981 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1983 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978