Elin B. Rognlie

Denne siden viser opplysninger om Elin B. Rognlie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elin B. Rognlie
NSD id-nummer: 19856
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 226 Førstekonsulent 1989
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 226 Førstekonsulent 1989