Toril Roscher-Nielsen

Denne siden viser opplysninger om Toril Roscher-Nielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Toril Roscher-Nielsen
NSD id-nummer: 19864
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1988
1989 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1988
1990 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1988
1993 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1993 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1993
1994 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Prosjektleder 1993
1995 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Prosjektleder 1993
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Prosjektleder 1993