Anne Helen Rui

Denne siden viser opplysninger om Anne Helen Rui fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Helen Rui
NSD id-nummer: 19883
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 727 Avdelingssykepl 1987
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 727 Avdelingssykepl 1987 1988
1990 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 727 Sykepleier 1990
1991 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 727 Sykepleier 1990
1992 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 727 Sykepleier 1990
1993 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 727 Sykepleier 1990
1994 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 727 Sykepleier 1990