Magnhild Rygg

Denne siden viser opplysninger om Magnhild Rygg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnhild Rygg
NSD id-nummer: 19900
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 938 Lærer 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 938 Lærer 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 938 Lærer 1988
1990 Styret for Statens skogskole Bygland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 938 Lærer 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 938 Lærer 1988
1991 Styret for Statens skogskole Bygland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 938 Lærer 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 938 Lærer 1988 1992
1992 Styret for Statens skogskole Bygland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 938 Lærer 1990
1993 Styret for Statens skogskole Bygland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 938 Lærer 1990