Wiktor Sørensen

Denne siden viser opplysninger om Wiktor Sørensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wiktor Sørensen
NSD id-nummer: 19922
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1987
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1938 Direktør 1991
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1938 Direktør 1991
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1938 Direktør 1991
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1938 Styreformann 1993 1994
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1938 Adm. Direktør 1995
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1938 Adm. Direktør 1995