Rolf Sætre

Denne siden viser opplysninger om Rolf Sætre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Sætre
NSD id-nummer: 19949
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Distriktssekretær 1984
1987 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Distriktssekret 1984
1988 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Distriktssekret 1984
1989 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Distriktssekret 1984
1990 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Fylkessekretær 1984
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 706 Fylkessekretær 1990
1991 Styret for Breili videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Distriktssekret 1984 1991
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 706 Distriktssekret 1990
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 706 Distriktssekret 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 706 Distriktssekret 1990
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 706 Fylkessekretár 1990 1994