Sigmund Sæverud

Denne siden viser opplysninger om Sigmund Sæverud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigmund Sæverud
NSD id-nummer: 19951
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Skuespiller 1987
1988 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Skuespiller 1987
1989 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Skuespiller 1987
1990 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skuespiller 1990
1991 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skuespiller 1990
1992 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Skuespiller 1990
1993 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Skuespiller 1990
1994 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Skuespiller 1990 1994