Berit Schanke

Denne siden viser opplysninger om Berit Schanke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Schanke
NSD id-nummer: 19990
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Sekretær 1985
1987 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Administrasjons 1985
1988 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Administrasjons 1985
1989 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Administrasjons 1985
1990 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Administrasjons 1985